technische_installatie.jpg

De technische installaties in een woning of gebouw zijn zeer bepalend voor een energiezuinig en aangenaam leeftklimaat. Gebouwen en installaties moeten in het ontwerpproces al optimaal op elkaar worden afgestemd om fouten in de uitvoering te voorkomen. Replan engineering bv heeft een stappenplan ontwikkeld om dit proces in goede banen te leiden.

Initiatieffase

In deze fase inventariseren wij samen met u wat de doelstellingen zijn van het gewenste resultaat. Hiervoor gaan we samen met u een programma van Eisen (PvE) opstellen waarin al uw wensen en eisen van het gewenste klimaat en overige installaties worden omschreven. Tijdens het opstellen van dit PVE adviseren wij u bij tal van zaken zoals; welke duurzaanmheidsklasse haalbaar is, welke energiebron past het best, welke installatie past het best u of uw gebruikers?

Om achteraf niet voor verassingen komen te staan maken we op basis van het PVE een kostenraming waarin alle onderdelen van het project worden geraamd. Voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen we ook de subisidiemogelijkheden onderzoeken en doorrekenen.

Ontwerpfase/ energiesimmulatie

Bij nieuwbouw of verbouwprojecten maakt Replan engineering  een energiesimmulatie op basis van de schetsontwerp tekeningen. Hieruit blijkt hoeveel energiebehoefte het gebouw nodig heeft maar ook of er bijvoorbeeld teveel zoninstraling is waardoor het in de zomer veel te warm wordt. Ook kan veel glas tot koudeval leiden (koude trek). Door deze energiesimmulatie al in een vroeg stadium te maken kan het schetsontwerp nog worden aangepast waardoor op voorhand al een energiezuiniger en comfortabeler gebouw of woning kan worden ontworpen.

Installatieconcept

Op basis van het definitieve schetsontwerp maakt Replan engineering (meerdere) installatieconcepten die bij het gebouw of woning passen. We maken de investeringskosten en mogelijke subsidies inzichtelijk zodat u een goede keus kunt maken. Ook de terugverdientijd van de investeringskosten worden hierbij inzichtelijk gemaakt. 

Installatieontwerp

Op basis van het voorontwerp en gekozen installatieconcept maakt Replan engineering een compleet installatieontwerp wat in het gebouwontwerp wordt geintegreerd.  Met deze technische omschrijvingenen bijbehorende tekeningen kunnen offertes worden opgevraagd.  

Voorbereidingsfase

De uitvoerende partijen gaan de werkzaamheden voorbereiden. In deze fase vinden de controlerondes plaats voor de uiteindelijke werktekeningen en overige documenten.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden wij regelmatig toezicht op de voortgang van de werkzaamheden, de planning, de kwaliteit en of de uitvoering volgens DO/contract loopt. Regelmatig beleggen wij bouwvergaderingen  met de betrokken partijen en zorgen wij voor de verslaglegging. Tijdens de uitvoering worden de gestelde budgetten nauwlettend bewaakt en aan u gerapporteerd.

Opleveringsfase

Wij controleren of de werkzaamheden ‘opleveringswaardig’ zijn. Een oplevering wordt belegd en gerapporteerd. De afwikkeling van de opleverpunten coördineren en controleren wij.

Beheer en nazorgfase

Na oplevering gaat de onderhoudstermijn voor de installatietechnische werkzaamheden in. Tijdens deze periode controleren wij of de installaties optimaal functioneren zoals het het is ontworpen. Het herstel van mogelijke gebreken kan door ons worden gecoördineerd.

 energiesimulatie 2018