technische_installatie.jpg

Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling, spaart kostbare grondstoffen en het scheelt ook nog eens geld. Benieuwd hoe u het beste kunt beginnen of verdere stappen kunt zetten? Wij bieden verschillende mogelijkheden.

Energie­besparings­plan

Met een energiebesparingsplan (EBP) krijgt u inzicht in uw energiehuishouding. Hiermee krijgt u grip krijgen op uw energiekosten, en de beste opties voor besparingen realiseren. Het creëren van een meer duurzame (‘groene’) onderneming is goed voor uw bedrijfsvoering, imago en het milieu!

Monitoring

Zonder inzicht in het energiegebruik is het erg moeilijk om grip te krijgen op de energiekosten. Het installeren van een monitoringsysteem biedt hierin uitkomst. Een monitoringsysteem maakt het gebruik inzichtelijk en hierdoor ontstaat meer bewustwording over energie. Deze bewustwording zorgt ervoor dat organisaties veel efficiënter met energie om leren gaan en zodoende veel kosten besparen. 

Warmtebeeld

Warmteverlies betekent dat de energie niet wordt benut waar u dat wilt. Met de thermografische camera kunnen wij dit warmteverlies in beeld brengen. Dit warmtebeeld van een kantoor of woning kan inzichtelijk maken waar energie verloren gaat en waar koudebruggen (door bijvoorbeeld vochtproblematiek) zich bevinden. Wij kunnen dit voor u in beeld brengen. Na het vaststellen van de energieverliezen is het mogelijk om u te begeleiden in het maken van een plan van aanpak om de energieverliezen in te perken en energiebesparing te realiseren.