technische_installatie.jpg

Quick scan, analyse en oplossen

Samen met u beoordelen we of uw gebouwen in aanmerking komt voor verduurzaming. We kijken bijvoorbeeld naar leeftijd, locatie en gepland groot onderhoud. Maar ook naar de energierekening, de installaties en het gebruik van het gebouw.
 
Alle relevante factoren rond tot het energiegebruik van uw gebouw brengen we tijdens deze fase in kaart. Wat is de gebruiksintensiteit? Wat zijn de openingstijden? Zijn er specifieke gebruikerseisen? In deze fase brengen wij de kosten voor verduurzaming van uw gebouw in beeld.
 
U heeft besloten om meer rendement uit uw gebouw te halen. Investeren in duurzame energie maatregelen zoals isolatie, zuinige verlichting en nieuwe verwarmingsinstallaties. Deze investeringen verdienen zich terug. We implementeren, monitoren en sturen bij als dat nodig is om zo optimaal rendement te behalen.